Stenderup halvøen

Stenderup halvøen rummer mange natur- og kulturhistoriske oplevelser. Halvøen afgrænses ud mod Lillebælt af et stort skovområde og mange steder findes gravhøje, voldsteder og højryggede agre, der vidner om tidlige bebyggelser.