Marielundskovens smukke sø

Marielundskoven, Koldings bynære skov

Marielund er Koldings bynære og mest populære skov, som består af tre sammenvoksede dele. Marielund, Bramdrup Skov og Kolding Skov.

Marielund er anlagt i først halvdel af 1850'erne som en romantisk have og endnu i dag findes spor herefter. Midt i skoven ligger den idylliske Marielundsø, hvor bøgetræerne spejler sig i søens overflade. På bakken nord for søen står Holger Drachmanns bænk, hvor digteren har tilbragt mange timer. Lidt nord for søen findes en gammel hellig kilde, hvis vand blev tillagt helende egenskaber. Her kan du finde sjældne planter og svampe, er rigt dyreliv og en varieret vegetation med tæt granskov, høje slanke bøgetræer, overdrev og en sump med aske- og elletræer.

Ruter, stier og mere information om Marielundskoven

I skoven findes flere ruter og stier for gående, cyklende og ridende samt mulighed for fiskeri og O-løb. Download folder over skovens ruter og stier. Du kan også få mere information om skovens mange aktiviteter og faciliteter i vores Marielund tema.

Adgang til skovene

Der er adgang til skovene fra alle retninger, hvis du kommer til fods eller på cykel. Med bil er der mulighed for at parkere på p-pladser ved Marielundvej og Bramdrupskovvej. Troldhedebanen gennemskærer de tre skove og er let tilgængelig uden stejle hældninger.