Transparent

Marielund Naturskole

Marielund Naturskole laver naturvejledning for kommunens skoler og institutioner

Marielund Naturskole

Omgivelserne omkring Marielund Naturskole er offentlig tilgængelige. Naturskolen lånes kun ud til skoler, institutioner og foreninger.

Nærmere info kan læses på Naturskolens egen hjemmeside: https://skolevaesnet.aula.dk/naturskolen/om-naturskolen/hvem-kan-laane

På stedet er der
  • Formidlingscenter

Ansvarlig enhed

Kolding Naturskole

E-mail: pc@kolding.dk