Transparent
Bål- og madpakkehus banner
Oplev
 højmose roen naturen 
i Kolding

Svanemosen

Afskærmet fra omverden ligger Svanemosen som en sjælden oase. Her er ro og plads til en naturoplevelse ud over det sædvanlige.

Svanemosen - højmosen med den særlige natur

Svanemosen byder på en helt særlig naturoplevelse med lyng, revling og den kødædende plante soldug, der alle trives bedst i den næringsfattige natur. Store søer og mindre vandhuller er spor efter tørvegravning.

På en tur i Svanemosen møder man en særlig botanik og helt andre dyr, end du er vant til omkring Kolding. Det er næsten som at være på besøg i en anden landsdel eller land.

Svanemosen er en højmose, der kun får vand fra oven og vokser hele tiden opad i takt med at tørvemosserne vokser. Tidligere afvandede man højmosen for at grave tørv til brændsel. I dag er der igen sat vand på Svanemosen og området er beskyttet og udpeget til Natura 2000 område.