Transparent
Strand banner
Oplev
 havørn badestrand Lillebælt trækfugle 
i Kolding

Skibelund-Solkær Enge

Hvor himmel og hav mødes ligger Skibelund strand side om side med Solkær Enge. Lige her, på kanten af Lillebælt, mødes badegæster, havørne, skolebørn og cykelturister hele året for at benytte de mange faciliteter og opleve naturen tæt på.

Solkær Enge og pumpehuset

Solkær Enge - hvor himmel og hav mødes

Solkær Enge er i dag en saltvandspåvirket strandsø i Naturpark Lillebælt - en naturperle for både fugle og mennesker.

Tilbage i 1932 startede indvindingen af engene omkring Solkær Å til landbrugsjord. Men i 2004 gav man området tilbage til naturen og skabte derved et eldorado for fuglelivet. Hundredvis af svømme- og vadefugle samt rovfugle som fiskeørn, rørhøg og vandrefalk trives her. Havørnen yngler i området og nyder godt af det rige spisekammer.

Området er også ideelt for stjernekiggere, da den mørke nattehimlen ved Skibelund giver optimale betingelser for observationer uden forstyrrende lys.

Læs historien om Solkær Enge