Transparent
Hundeskov banner
Oplev
 Hundeskoveneløse hundepoteræs
i Kolding

Hundeskove - lad din hund få luft under poterne

I hundeskovene kan du slippe din hund fri og lade den opleve og lege i naturen. Når blot du fortsat kan kalde den til dig, hvis nødvendigt.

Hundeskove i Kolding og omegn

Hundeskoven ved Kolding Åpark
Hundeskov Kolding Åpark

Slip hunden løs i hundeskoven ved Kolding Åpark.

Luft din hund i Vamdrup hundeskov
Vamdrup Hundeskov

Luft din hund frit i hundeskoven i Vamdrup. Hundeskoven er et indhegnet skovområde på 3.000 kvm., hvor din hund kan løbe frit rundt blandt halvstore træer.

Vamdrup
To løbende hunde
Hundeskov Chistiansfeld

I hundeskoven ved Christiansfeld kan din hund boltre sig i et lille stykke skov og et åbent græsareal.

Christiansfeld
Stejlbjerganlægget
Hundeskoven i Stejlbjerganlægget

Stejlbjerganlægget er et gammelt lystanlæg fra 1880'erne. Her kan du tage et hvil ved bænkene, eller tage madpakken og picnictæppet med og slå dig ned. I anlægget finder du også en legeplads. Der afholdes hvert år Grundlovsmøde og 1. maj i anlægget. Anlægget har et mindre indhegnet område, hvor du er velkommen til at lufte din hund uden snor. Hunden skal du selvfølgelig have styr på, selv om den ikke er i snor.

Beagle i skov
DOXX Hundecenter

Doxx hundeskov er et gratis tilbud til hundeejere, hvad enten de er tilknyttet Doxx Hundecenter eller ej.

Løbende hund
Hundeskoven i Sjællandskvarteret

Luft din hund uden snor i det indhegnede, grønne område nær Baldersvej i Sjællandskvarteret. Her kan du lade din hund løbe frit, såfremt du viser respekt for andre hundeluftere – og til en hver tid har det fulde herredømme over din hund.

Luft din hund i hundeskoven
Hundeskoven ved Lunderskov

Besøg hundeskoven syd for Lunderskov. Hundeskoven ligger skønt i kommunalt skovområde og er tre hektar stort. Her er trampestier på kryds og tværs, som hunde og mennesker kan følge, som de vil. Der er skraldespand ved indgangen samt et borde-bænkesæt og vandskåle til det medbragte vand lige indenfor lågen.

Lunderskov
 
Luft din hund i Vamdrup hundeskov

Hundeskove - hvad må du

I hundeskove må hunde luftes uden snor, når blot du som ejer har fuld kontrol over hunden, så den ikke generer andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv.

Se også Naturstyrelsens vejledning om Med hund i naturen