Ved at benytte denne hjemmeside, www.oplev.kolding.dk, accepterer du, at vi bruger cookies. Læs mere her

Ja, det er ok
Du kan køre mountainbike i Marielund ved Kolding

Mountainbike i Marielund

I Marielundskoven findes et afmærket mountainbikespor. Sporet starter ved pumpestationen ved Troldhedebanen neden for Kolding Gymnasium. Sporet er afmærket dels med MTB skilte, dels hvide pletter på træerne. Nogle steder er der alternative lettere nedkørsler markeret med gule pletter på træerne.

Det er ikke tilladt for ridende at benytte MTB-sporet.

Du kan parkere ved Bramdrupskovvej, hvorfra du kan følge en sti ned til Troldhedebanen i bunden af skoven. Her finder du markeringer af MTB-sporet.

Kodeks for mountainbikekørsel
Kolding Kommune følger Naturstyrelsens kodeks for mountainbikekørsel i skove:

  1. Sæt farten ned, når du møder andre skovgæster.
  2. Gør roligt og venligt opmærksom på, at du gerne vil forbi.
  3. Skræm ikke dyrene og værn om træer og planter.
  4. Undgå at køre på ridestier, skispor og de afmærkede vandreruter udenfor skovvejene.
  5. Kør aldrig i skovbunden uden for de officielle MTB-spor.
  6. Kør ikke på fortidsminder - gravhøje, hulveje og stendiger m. fl.
  7. Smid ikke affald i skoven.
  8. Afpas altid din hastighed efter forholdene; færdselsloven gælder også i naturen.

 

MTBKolding

MTBKolding tilbyder mountainbike i foreningsregi. Det er MTBKolding, der i samarbejde med Kolding Kommune har stået for etableringen af mountainbike sporet i Marielundskoven.


Tags
Cykel / Leg / Skov
Oplevelseskortet
Se på kortet!
Inspiration til frisk luft og natur i juleferien