Soppestedet

Soppestedet er lavet i samarbejde med Børnehaven ved Åen. De har ønsket at komme tæt på vandet uden, at det bliver farligt for børnene. Derfor er der et lille naturligt bassin tæt på åen, som bliver oversvømmet af et lille vandløb.


Oplevelseskortet
Se på kortet!