Sundhedssporet - hvor fit er du?

Test din kondi på sundhedssporet rundt om Marielundsøen. Sundhedssporet er en afmærket naturrute på ca. 2 kilometer, som du kan gå eller løbe på tid. Tiden skal du bruge til at aflæse konditallet på de opstillede tavler.

Jo højere dit kondital er, des bedre kondition har du

Ved rutens start er der sat tavler op, som viser BMI og kondital, så du kan aflæse, hvor god din kondition er. Tavlerne ved sundhedssporene er unikke for netop dette spor. Udregningerne er tilpasset længden af sporet, terræn og stiforhold. 

Sundhedsporet findes andre steder i Danmark, men er et svensk projekt

Sundhedssporet er lavet i samarbejde med Naturstyrelsen, men er egentlig et svensk projekt. På den svenske hjemmeside, kan du oprette dig som bruger og gemme dine resultater. Du kan også indtaste oplysninger om, hvordan du ellers får motion i hverdagen - f.eks. hundeluftning eller cykling og få vurderet, om du bevæger dig nok. Og du kan lægge dit eget træningsprogram. Du kan finde sundhedsspor andre steder i Danmark.


Oplevelseskortet
Se på kortet!