Apotekerengen ved Kobbelskoven i Strandhuse

Apotekerengen – en bynær sø

Tæt ved Kobbelskoven ligger Apotekerengen. En ny bynær sø. Der er flere stier i området, hvorfra du får et flot udkik over den nye sø. Blandt andet kan du komme under jernbanen ved Apotekervænget og krydse over til den privatejede Kobbelskoven. Der går også en trampesti langs banelegemet. Gummistøvler eller godt fodtøj er en fordel i de våde perioder af året.

Nord for den nye sø er der klippet stier i det høje græs, så området kan opleves. Der er yderligere sat borde-bænke-sæt op ved "det gule hus" og lige ved tunellen, så medbragt mad, eller kaffe kan nydes undervejs på turen.

Apotekerengen er omdannet til vådområde for at opfange og omdanne kvælstof, så der udledes færre næringsstoffer til Kolding Fjord og Lillebælt. Men i dag er det også på vej til at blive et skønt rekreativt område for borgerne og hjemsted for et rigt dyreliv.

Download kort over området

Parkering: Området ligger mellem Nr. Bjertvej og Lyshøj Allé. Der er offentlige parkeringspladser fra Apotekerengens sydside ved Gl. Strandvej.


Temaer
Vandreruter
Tags
Fugle
Oplevelseskortet
Se på kortet!