Ødis sø set fra oven

Fugletårn Ødis Sø

Fugletårnet ved Ødis Sø ligger i den sydvestlige ende af søen i en lille træbevoksning. Fra tårnet har du udkig ud over den genskabte sø og det  åbne landskab med marker så langt øjet rækker. I området yngler blåhalsen og du kan være heldig at se de spændende rovfugle som lærkefalk, tårnfalk og endda havørnen. Året igennem ses der mange svømmefugle i Ødis Sø, men allerflest i den del af vinteren, hvor søen er isfri.

Ødis Sø blev tørlagt i starten af 1800-tallet, men genskabt i 2003. Søen er på 26 ha. Ved fugletårnet findes også en bålhytte. 

Parkering: Fugletårnet ligger bag Ødis Skole, Steppingvej 14, 6580 Vamdrup. Følg vejen ned mellem skolen og hallen til p-plads.


Tags
Fugle
Oplevelseskortet
Se på kortet!