Ved at benytte denne hjemmeside, www.oplev.kolding.dk, accepterer du, at vi bruger cookies. Læs mere her

Ja, det er ok
Ødis sø set fra oven

Fugletårn Ødis Sø

Fugletårnet ved Ødis Sø ligger i den sydvestlige ende af søen i en lille træbevoksning. Fra tårnet har du udkig ud over den genskabte sø og det  åbne landskab med marker så langt øjet rækker. I området yngler blåhalsen og du kan være heldig at se de spændende rovfugle som lærkefalk, tårnfalk og endda havørnen. Året igennem ses der mange svømmefugle i Ødis Sø, men allerflest i den del af vinteren, hvor søen er isfri.

Ødis Sø blev tørlagt i starten af 1800-tallet, men genskabt i 2003. Søen er på 26 ha. Ved fugletårnet findes også en bålhytte. 

Parkering: Fugletårnet ligger bag Ødis Skole, Steppingvej 14, 6580 Vamdrup. Følg vejen ned mellem skolen og hallen til p-plads.


Tags
Fugle /
Oplevelseskortet
Se på kortet!