Transparent

Borgsted Banke

Besøg Borgsted Banke, et Middelalderligt voldsted i Stenderup Nørreskov

a2cb47a8-e245-4e7f-b21e-3ab6aa63873e

Ud mod Lillebælt - i sydøsthjørnet af Nørreskoven - ligger middelaldervoldstedet "Borgsted Banke". Voldstedet er anlagt yderst på et østvendt næs, som mod vest er afskåret af en 10 m. bred og 5 m. dyb grav. Mod stranden i øst er den naturligt forskanset på toppen af en næsten 12 m høje skrænt.

Anlæggelsestidspunktet er ukendt, men mindre arkæologiske undersøgelser i 1937 afslørede bl.a. et 3 m bredt, cirkulært kampestensfundament og rester af munkesten på stedet. På denne baggrund formodes borgen at være anlagt i den tidlige middelalder omkring 1200-tallet.

På stedet er der
  • Ikke handicapegnet

  • Formidling af fortidsminder

Ansvarlig enhed

Naturstyrelsen Trekantsområdet

E-mail: tre@nst.dk

Tlf: 72 54 30 00