Transparent

Apotekerengen

Tag en pause fra hverdagen og smut en tur forbi Apotekerengen og Kobbelsøerne, der byder på smuk bynær natur lige uden for hoveddøren.

Apotekerengen

Som en grøn kile mellem Lyshøj og Nr. Bjert ligger Apotekerengen med jernbanen på den ene side og Kobbelskoven på den anden. Midt i Apotekerengen ligger kobbelsøerne.

Stierne i området er overvejende græsstier, der kræver godt fodtøj og gummistøvler i de våde periode af året. Igennem området syd om søerne går en grussti på tværs, der forbinder Apotekervænget med Lyshøjskolen ved Skolebakken. Ved søens nordlige og sydlige ende findes borde og bænke og et madpakkehus.

Apotekerengen blev i 2017 omdannet til vådområde for at opfange og omdanne kvælstof, så der udledes færre næringsstoffer til Kolding Fjord og Lillebælt.

Adgang og parkering

Apotekerengen er tilgængelig til fra Nr. Bjertvej, eller via trampestien langs banelegemet fra Lyshøj Allé. Trampestien krydses af stien, der forbinder parcelhuskvarteret ved Apotekerengen med Lyshøj Skolen.

Parkering er kun muligt ved Gl. Strandvej 2, 6000 Kolding over for roklubben.

På stedet er der
  • Ikke handicapegnet

  • Vandrerute

Ansvarlig enhed

Kolding Kommune

E-mail: outdoor@kolding.dk

Adresse

Gl. Strandvej 2, 6000 Kolding