Ved at benytte denne hjemmeside, www.oplev.kolding.dk, accepterer du, at vi bruger cookies. Læs mere her

Ja, det er ok

Vandretur ved Donssøerne

Ved Dons Nørresø kan man vælge at følge lystfiskernes trampesti hele vejen rundt om søen. Denne tur på 3,5 km er ikke egnet for gangbesværede og kørestolsbrugere. Turen har nogle utroligt flotte kig over søen, og man vil kunne opleve en del forskellige fugle hele året rundt.

Turen starter ved Soldaterbroen, hvor der er en herlig udsigt over Nørresø. I vigen til venstre, der kaldes lagunen er der fine muligheder for at se blis- og rørhøns, ligesom der ofte kan iagttages toppet lappedykker, fiskehejre og gråand.

Efter Soldaterbroen over Alminde Å følges vandløbet til højre. Fra granerne og den lille hytte er der fin udsigt over søen og dens fugleliv. I granerne bag hytten hænger en tårnfalkekasse.

Hvor vejene deler sig, krydses hegnet på højre hånd, og det svagt udviskede hjulspor følges ned mod søen. Her er der gode muligheder for at høre flere af rørskovens fugle (rør- og sivsanger samt rørspurv). Hjulsporet følges til man står ud for den 1 hektar store ø "Polden", hvor mellem 2-3000 hættemåger har deres yngleplads. De yngler på øen fra marts til juli, om efteråret bliver øen brugt som rasteplads for grågæs.

Stien forsætter rundt om søen og i den nordvestlige ende går man igennem ellekrat, hvor der kan ses hakkespor efter den store flagspætte. I den nordlige ende passerer man et lille vandløb og stien går videre gennem et buskads med blandt andet hyben. Stop eventuelt op her og prøv og lyt til de mange småfugle, der holder til langs søen. Efter at have passeret en bro går man nu langs søens østlige side på en lille skråning. Herfra kan man igen se ud over søen og de mange fugle.

Følg de små overgange videre rundt og man ender nu på Søvejen lige omkring skovbrynet. Går man lidt tilbage ad grusvejen ind i løvskoven/granskoven vil man kunne høre flere af de danske sangfugle, f.eks. løvsanger, gulspurv, sanglærke, sangdrossel, bogfinke, fuglekonge og diverse mejser.

Følg grusvejen ned til Soldaterbroen og udgangspunktet.