Skovløberhuset i Marielund

Skovløberhuset

Et par kilometer ude af Troldhedebanestien fra Marielundsøen ligger Skovløberhuset, netop hvor den gamle Troldhedebane havde sit første trinbræt. I tilknytning til huset ligger et madpakkehus, der er frittilgængeligt samt et antal borde og bænke.

Skovløberhuset blev opført som bolig og traktørsted til skovløber A. Lauridsen og hans familie, der skulle holde styr på skoven og stå for servering af varme drikke for skovens gæster. Skovløberhuset blev hurtigt et udflugtsmål for natur-og kaf­feelskende borgere og mange traditioner har været knyttet til det lille bindingsværkshus. I dag er det blot servering af kaffe og brød Pinsemorgen, der endnu holdes i hævd af Lions Club.

Adgang til og parkering ved Skovløberhuset

Der er ikke offentlig adgang til huset, der i dag benyttes af en skovbørnehave. Madpakkehuset kan ikke bookes og der er ikke adgang til vand og toilet. Nærmest parkering er ved Bramdrupskovvej nær busvendepladsen. Du kan også parkere ved Kolding Golfclub og følge Emerholtsvej til fods cirka 1 km.  Skovløberhuset ligger lige umiddelbart neden for parcelhusvejen Brynet.

Mere information om Marielundskoven

Vil du gerne vide mere om skoven og de faciliteter og aktiviteter den har at tilbyde kan du få et overblik i vores tema om Marielundskoven - www.oplevkolding.dk/marielundskoven. Her finder du en vandretursfolder over skoven, en folder over skovens orienteringsløbs-poster og meget andet.