Tyrstrup kirke

Tyrstrup kirke er kendt som "Genforeningskirken". Her deltog Christian X i en andagt den 10. juli efter at have redet over den daværende grænse lidt nord for Christiansfeld.

Kirken er bygget i perioden 1862-1863 til afløsning af en anseelig romansk kirke fra 1200-tallet. Kirken er tegnet af kgl. Bygningsinspektør L. A. Winstrup, som skabte flere af egnens landsbykirker.

Selvom kirken er forholdsvis ny i forhold til mange af de danske kirker, har den udvendig og indvendig et eget særpræg, som er værd at fremhæve. Altertavlen er udført af Jes P. Schmidt og alterbilledet malet af A. Dorph og er fra 1863.

I kirken er der også elementer bevaret fra den forrige kirke. Her skal nævnes døbefonten fra 1200 tallet i granit med stiliseret udsmykning. Degnestolen er sammensat af seks stolestade, som kommer fra den forrige kirke og består af præsten og Tyrstrupgårds stole. De ældste stammer fra præstekonens stol og bærer datoen 1862.
Uden for kirken mod syd er opstillet en mindesten til erindring om de af sognets indbyggere, der faldt i Første Verdenskrig, 11. november 1918.

Ved indgangen til kirken via Haderslevvej, ses den smukke indgangsportal, som består af portaler og kvadre fra den nedrevne kirke. Andre kvaderstene er brugt som sokkel i selve kirkebygningen.

Tyrstup Kirke blev renoveret i 2011/12 og er i dag åben som en af de åbne danske Vejkirker.

Læs mere på www.tyrstrupkirke.dk eller på www.vejkirker.dk