Åstederne, Kolding

Åstederne

Kolding er en designkommune, hvilket også afspejles i bybilledet.

Langs Kolding Å finder du et sammenhængende stisystem, hvor der undervejs er lavet en række spændende byrum – Åsteder – hvor du kan slappe af, hygge dig med vennerne og dyrke forskellige former for leg og motion.

Byrådet vedtog i 2010 en helhedsstrategi for Kolding Å. Ønsket var at udnytte Kolding Å's store rekreative potentiale. Strækningen fra Kolding Lysbådehavn til Stadiongrunden i Kolding Ådal skulle forvandles til en levende og attraktiv del af Kolding by.

Siden er der etableret et sammenhængende stiforløb. Stien er af god kvalitet og forsynet med energirigtig belysning. På strækningen placeres 15 små fortættede byrum til ophold og aktivitet. Pladserne kaldes Åsteder.

De enkelte åsteder er udarbejdet i samarbejde med naboer, designer, rådgivere, osv., og for at skabe en rød tråd i forløbet gentages former og farver på forskellig vis.

Åstederne er et stykke moderne bydesign, som understøtter kommunens vision "Kolding – Vi designer livet".

Du kan læse mere om de enkelte åsteder herunder:

Spiloppen

Legen

Tingstedet

Passagen

Færden

Soppestedet

Akvariet

Udsigten

Grillpladsen