Tag på vandretur på Drejens naturstier

Drejens Naturstier og Hulskov

På Drejens halvøen kan du via naturstierne nyde udsigten over Eltang Vig, besøge biodiversitetsskoven Hulskov og opleve det varierede åbne landskab med dyrkede og udyrkede marker. Eltang Vig ligger mellem Houens Odde og Drejens halvøen og er resterne af en tunneldal, der strækker sig 6 km. imod nordvest.

Hulskov er udpeget til biodiversitetsskov. Det betyder, at her får døde træer lov at blive liggende og vi planter ikke nye, men lader skoven selv udvikle sig ved naturlig opvækst af nye træer. På stien gennem skoven kan du se et området, hvor træerne er blevet fældet. Her kan du følge med i, hvordan arealet udvikler sig over tid fra åben til krat til skov.

To afmærkede ruter

Rød rute: Er en  afmærket sti med et fantastisk udsyn over Eltang Vig. På arealerne langs stien, kan du på tæt hold opleve, hvordan køerne på græs holder landskabet åbent. Dette skaber levesteder for lyskrævende arter, hvoraf mange har overlevet i det danske landskab siden de indvandrede efter istiden. Mange planter, insekter og svampe er særligt tilpasset afgræsning.
Rundturen er på ca. 1 km. Halvvejs er der opstillet bord og bænke, hvorfra udsigten kan nydes. 

Grøn rute: Har du lyst til en længere tur, kan du følge denne rute, hvor du kommer til at gå på den gamle Æblemadevej, der fører ned mod Eltang Vig. På turen kommer du over Nr. Bjert Bæk og igennem kommunens del af Hulskov, der er udlagt til biodiversitetsskov. Grøn rute er ca. 3 km lang.

Startsted og parkering

Begge ruter starter med udgangspunkt fra Drejensvej, hvor der ikke er mulighed for at parkere. Der er også adgang til stierne Nr. Bjertvej, hvor en grus/græsvej fører ned til et regnvandsbassin. Regnvandsbassinet ligger på kommunal jord og adgang i bil er tilladt på eget ansvar. Der kan være blødt og risiko for at sidde fast. Download kort med ruter


Oplevelseskortet
Se på kortet!